Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Poruszana problematyka badawcza

Podstawowe problemy badawcze podejmowane w kolejnych badaniach mieszkańców Łodzi wiązały się z zainteresowaniem autorów projektu problematyką makrostruktury społecznej, a w szczególności zagadnieniem destrukturalizacji tradycyjnych i restrukturalizacji nowych układów uwarstwienia. Przyjęta w badaniach wielowymiarowa koncepcja struktury społecznej wiązała się ponadto z pytaniem o związek między głównymi elementami położenia społecznego (rozbieżności czynników statusu). Celem badań było m.in. ustalenie, z jakimi tendencjami mamy tu do czynienia i jakie są ich konsekwencje, jeżeli idzie o stosunek jednostek do panującego porządku społecznego. Wśród szczegółowych zagadnień poruszanych w niniejszych badaniach (jak również w poprzednich edycjach „badań łódzkich”) znalazły się ponadto:

1. Analiza nierówności między grupami społeczno-zawodowymi: w szczególności pod względem zróżnicowań dochodów, standardu materialnego i uczestnictwa w kulturze;

2. Wpływ wykształcenia i pochodzenia społecznego na społeczno-ekonomiczne położenie badanych jednostek i ich rodzin;

3. Charakterystyka zmian natężenia i barier międzygeneracyjnej ruchliwości społecznej;

4. Analiza różnorodnych relacji łączących wyróżnione w badaniu segmenty struktury społecznej: zarówno w sferze rzeczywistych zachowań (dobór małżeństw, kontakty towarzyskie), jak i percepcji wzajemnych związków między przedstawicielami różnych warstw społecznych;

5. Charakterystyka społecznej percepcji podziałów społecznych, w tym zwłaszcza przekonań na temat źródeł konfliktów oraz dokonywanych przez respondentów ocen własnej pozycji społecznej, kondycji materialnej rodziny i perspektyw własnych dzieci.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

Search results

Oct 28, 2021

Kazimierz M. Słomczyński; Janicka, Krystyna: Badania Struktury społecznej mieszkańców Łodzi - Łodź 1980 [data]. Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z Zakładem Metodologii Badań IFiS PAN [producer], Warszawa, 1980. PADS21338. Polskie Archiwum Danych Społecznych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/CDWMXE, V1

Oct 1, 2021

Krystyna Janicka: Upośledzenie społeczne: przejawy, wzory i strukturalne uwarunkowania, Łódź 1998 [data]. Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN [producer], Warszawa, 1998. PADS21362. Polskie Archiwum Danych Społecznych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/JOF4NH, V1

Oct 1, 2021

Krystyna Janicka; Słomczyński, Kazimierz Maciej; Zaborowski, Wojciech; Mach, Bogdan W.: Życie i praca mieszkańców Łodzi 1994 [data]. Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN [producer], Warszawa, 1994. PADS21354. Polskie Archiwum Danych Społecznych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/R1REY4, V1

Oct 1, 2021

Kazimierz M. Słomczyński; Krystyna Janicka: Struktura społeczna mieszkańców Łodzi - 1987 r. [data]. Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk [producer], Warszawa, 1987. PADS21356. Polskie Archiwum Danych Społecznych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/P2BVTI, V1

Oct 1, 2021

Włodzimierz Wesołowski; Kazimierz M. Słomczyński; Krystyna Janicka: Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1976 [data]. Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z Zakładem Metodologii Badań, IFiS PAN [producer], Warszawa, 1976. PADS21359. Polskie Archiwum Danych Społecznych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/MXZXF9, V1

Oct 1, 2021

Włodzimierz Wesołowski; Kazimierz M. Słomczynski; Krystyna Janicka: Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1967 [data]. Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN [producer], Warszawa, 1967. PADS21358. Polskie Archiwum Danych Społecznych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/0WZIPB, V1

Oct 1, 2021

Włodzimierz Wesołowski; Kazimierz M. Słomczyński; Krystyna Janicka: Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1965 [data]. Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk [producer], Warszawa, 1965. PADS21357. Polskie Archiwum Danych Społecznych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/7T6YIA, V1

Add Data

You need to Sign Up or Log In to create a dataverse or add a dataset.

Link Dataverse