5,451 Downloads
Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

Search results

Jan 17, 2022 - DataversePolskie Archiwum Danych Społecznych

Pasikowski, Sławomir: Adolescents’ cyberdating relationships and the socialization background: links with the sexism in Spanish society and pornography consumption [data]. Andrés Soledad [producer], Bruno Luana [producer]. Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2022. https://doi.org/10.18150/2OL0WA, V1

Oct 28, 2021 - DataversePolskie Archiwum Danych Społecznych

Mrozowski, Krzysztof; Oniszczuk, Aleksandra: Badanie postaw młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wobec historii Polski XX w. [data]. Instytut Badań Edukacyjnych [producer], Warszawa, 2015. PADS21373. Polskie Archiwum Danych Społecznych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/OWZAUP, V1

Oct 28, 2021 - DataversePolskie Archiwum Danych Społecznych

Pohoski, Michał: Struktura i ruchliwość społeczna w Polsce 1972 [data]. Zespół Badania Struktur Społecznych Instytutu Socjologii, Uniwersytet Warszawski [producer], Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk [producer], Warszawa, 1972. PADS21361. Polskie Archiwum Danych Społecznych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/L5PRG9, V2

Oct 28, 2021 - DataverseStruktura społeczna mieszkańców Łodzi

Kazimierz M. Słomczyński; Janicka, Krystyna: Badania Struktury społecznej mieszkańców Łodzi - Łodź 1980 [data]. Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z Zakładem Metodologii Badań IFiS PAN [producer], Warszawa, 1980. PADS21338. Polskie Archiwum Danych Społecznych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/CDWMXE, V1

Oct 22, 2021DataversePolskie Archiwum Danych Społecznych
Poruszana problematyka badawcza Podstawowe problemy badawcze podejmowane w kolejnych badaniach mieszkańców Łodzi wiązały się z zainteresowaniem autorów projektu problematyką makrostruktury społecznej, a w szczególności zagadnieniem destrukturalizacji tradycyjnych i restrukturaliz...
Oct 20, 2021 - DataverseAktualne Problemy i Wydarzenia

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej: Aktualne Problemy i Wydarzenia (23). Styczeń 1992 [data]. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej [producer], Warszawa, 1992. PADS21264. Polskie Archiwum Danych Społecznych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/FTDAC5, V2

Oct 20, 2021 - DataverseAktualne Problemy i Wydarzenia

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej: Aktualne problemy i wydarzenia (24). Marzec 1992 [data]. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej [producer], Warszawa, 1992. PADS21265. Polskie Archiwum Danych Społecznych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/JNBJSS, V2

Oct 20, 2021 - DataverseAktualne Problemy i Wydarzenia

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej: Aktualne problemy i wydarzenia (25). Maj 1992 [data]. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej [producer], Warszawa, 1992. PADS21266. Polskie Archiwum Danych Społecznych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/2XY5AG, V2

Oct 20, 2021 - DataverseAktualne Problemy i Wydarzenia

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej: Aktualne problemy i wydarzenia (26). Lipiec 1992 [data]. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej [producer], Warszawa, 1992. PADS21267. Polskie Archiwum Danych Społecznych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/CGDEQH, V1

Oct 20, 2021 - DataverseAktualne Problemy i Wydarzenia

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej: Aktualne problemy i wydarzenia (28). Październik 1992 [data]. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej [producer], Warszawa, 1992. PADS21269. Polskie Archiwum Danych Społecznych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/ZN7DRT, V1

Add Data

You need to Sign Up or Log In to create a dataverse or add a dataset.

Link Dataverse