Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Archiwum Danych Jakościowych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (ADJ) jest najstarszym polskim archiwum cyfrowym gromadzącym, opracowującym i udostępniającym materiały (dane badawcze) pochodzące ze społecznych badań jakościowych.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

Search results

Jul 20, 2022

Kościółek, Jakub; Bulandra, Adam; Romanowska, Jadwiga; Majcher-Legawiec, Urszula; Durlik-Marcinowska Joanna: Dzieci migrujące oraz społeczności w zmieniającej się Europie – badania w polskich szkołach [data]. Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL [producer]. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2022. https://doi.org/10.18150/OZDUMD, V1

Mar 3, 2022

Czeranowska, Olga: Nestorzy socjologii pracy w Polsce [data]. Sekcja Socjologii Pracy PTS, Polskie Towarzystwo Socjologiczne [producer]. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2022. https://doi.org/10.18150/VA7WHJ, V1

Oct 18, 2021

Ksenicz, Igor: Ku modelowi polskiej paradyplomacji [data]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [producer], 2021. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/UVNZ3S, V1

Sep 15, 2021

Życzyńska-Ciołek, Danuta: Wywiady biograficzne z respondentami POLPAN-u: kontynuacja [data]. Instytut Filozofii i Socjologii PAN [producer], Warszawa, 2019. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/STJMQX, V2

Sep 15, 2021

Filipkowski, Piotr: Od badania próby losowej do badania konkretnych losów. Wywiady biograficzne z respondentami POLPAN-u [data]. Instytut Filozofii i Socjologii PAN [producer], Warszawa, 2014. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/W3RNL6, V2

Aug 30, 2021

Ossowski, Stanisław: Badania jasielskie zespołu Stanisława Ossowskiego nad Jakubem Szelą [data]. Instytut Filozofii i Socjologii PAN [producer], 1950. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/OOU0VL, V2

Jun 10, 2021

Łukianow, Małgorzata; Głowacka, Maja; Helak, Monika; Kościńska, Justyna; Mazzini, Mateusz: Pamiętniki Pandemii [data]. Instytut Filozofii i Socjologii PAN [producer]. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/DILXSB, V3

Apr 26, 2021

Traba, Robert: Warmińska Purda [data]. Traba, Robert [producer], Purda Wielka, 2006. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/SCOIIK, V1

Apr 23, 2021

Mrozowicki, Adam: PREWORK: Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech. Materiały jakościowe z Polski [data]. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie [producer], Uniwersytet Wrocławski [producer], Warszawa – Wrocław, 2018. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/C7ABB1, V1

Apr 23, 2021

Makowska, Marta: Studenci medycyny i przemysł farmaceutyczny [data]. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [producer], Warszawa, 2019. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/UFEA7T, V1

Add Data

You need to Sign Up or Log In to create a dataverse or add a dataset.

Link Dataverse