320,035 Downloads
Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

Search results

Nov 20, 2023 - DataverseArchiwum Danych Jakościowych

Ślarzyński, Marcin: Wieczne powroty do ojczyzny – projekty tożsamości narodowych proponowane przez organizacje polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii i Irlandii w czasach kryzysu [data]. Ślarzyński, Marcin, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk [producer], 2023. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2023. https://doi.org/10.18150/G2RR33, V1

Nov 9, 2023 - DataverseArchiwum Danych Jakościowych

Podgórska, Karolina: Wielopoziomowe zarządzanie kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę na przykładzie działań w województwie lubelskim (PL) i obwodzie wołyńskim (UA) [data]. Karolina Podgórska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [producer], 2023. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2023. https://doi.org/10.18150/IML0PU, V1

Nov 9, 2023 - DataverseArchiwum Danych Jakościowych

Podgórska, Karolina: Wielopoziomowe zarządzanie kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę na przykładzie działań w województwie lubelskim (PL) i obwodzie wołyńskim (UA) [data]. Karolina Podgórska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [producer], 2023. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2023. https://doi.org/10.18150/IKVCLM, V1

Oct 16, 2023 - DataverseArchiwum Danych Jakościowych

Dudek, Michał: Modele sukcesji w polskim rolnictwie – analiza czynników, form i efektów przekazywania gospodarstw rolnych [data]. Dudek Michał, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk [producer]. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2023. https://doi.org/10.18150/CUPKKI, V1

Oct 2, 2023 - DataverseArchiwum Danych Jakościowych

Jakubiak, Monika: Wpływ pandemii Covid-19 na kształtowanie przedsiębiorczości akademickiej w Polsce [data]. Jakubiak Monika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodoskiej [producer]. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2023. https://doi.org/10.18150/T5DQ7P, V1

Sep 15, 2023 - DataverseArchiwum Danych Jakościowych

Bieńkowski, Stefan; Życzyńska-Ciołek, Danuta: Prekaryjne kariery zawodowe a punkty zwrotne w życiu [data]. Instytut Filozofii i Socjologii PAN [producer], Polska, 2022. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2023. https://doi.org/10.18150/JELJAO, V1

Apr 26, 2023 - DataverseArchiwum Danych Jakościowych

Powers, Denise: Narratives of political and economic transition, 1995 [data]. Instytut Filozofii i Socjologii PAN [producer], Polska, 1995. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2023. https://doi.org/10.18150/DAN8AB, V1

Mar 9, 2023 - DataverseArchiwum Danych Jakościowych

Szklarczyk, Dariusz: Resolutions of Tripartite Commission for Socio-Economic Affairs in Poland (2001-2015). Classification of resolutions from the social dialogue's effectiveness point of view [data]. Dariusz Szklarczyk [producer]. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2023. https://doi.org/10.18150/HROE4P, V1

Nov 21, 2022 - DataverseArchiwum Danych Jakościowych

Mrozowicki, Adam: PREWORK: Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech. Materiały jakościowe z Polski [data]. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie [producer], Uniwersytet Wrocławski [producer], Warszawa – Wrocław, 2018. Archiwum Danych Jakościowych [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2021. https://doi.org/10.18150/C7ABB1, V2

Nov 10, 2022 - DataversePolskie Archiwum Danych Społecznych

Zieliński, Marcin W.; Jerzyński, Tomasz: Family and Changing Gender Roles V, International Social Survey Programme 2022, Polish edition [data]. Robert B. Zajonc Institute for Social Studies (University of Warsaw) (ISS UW), ISS UW [producer]. PADS22003. Polish Social Data Archive [distributor], Repozytorium Danych Społecznych [publisher], 2022. https://doi.org/10.18150/BJ8SPG, V1

Add Data

You need to Sign Up or Log In to create a dataverse or add a dataset.

Link Dataverse